DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Klavír – KLÁRKA (6 - 26 let)

Individuální lekce hry na klavír pro začátečníky i pokročilé.

Na lekci začínající v 14.30 zajišťujeme převod ze ZŠ Podbělohorská


Vybavení:  Vlastní nástroj pro domácí cvičení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 1800 / 2200 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně - 45 minut


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Skupinové bubnování na drumbeny
Bicí
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Kytara – skup. výuka – středa – začátečníci
Ukulele - indiv. výuka - středa
Klavír – PAVEL
Zpěv sólový (klasika, pop, muzikál)
Ukulele pro dva
Klavír – GABRIELA
Kytara - indiv. výuka - Manič