DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Keramika (čt 14.30) (6 - 15 let)

Keramické vytváření (z válečků, plátů, na hrnčířském kruhu), sochařské modelování (sochy zvířat a lidí, reliéfy, volná plastika, portréty, práce s glazurami a se sádrou, prostor pro experimenty).

Děti ze ZŠ Podbělohorská vyzvedneme v 14.15 v družině a na kroužek doprovodíme. V případě většího počtu dětí ze ZŠ Nepomucká a Weberova zajistíme také doprovod dětí na tento kroužek.


Vybavení:  Pracovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
Cena zahrnuje:  V ceně: materiál, ped. vedení
ČT 14:30-16:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Plastikoví modeláři (po)
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa
ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
Keramika - starší děti 1 / pondělí
ZŠ Chmelnice - Keramika 4 / čtvrtek
Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek
Výtvarně-řemeslná dílna II (ČT)
Výtvarný ateliér (út 2)
ZŠ Chmelnice - Kreativní dílna 2
ZŠ Chvaly - Doveda 2