DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Keramika pro předškoláky (čt 16.00) (4 - 7 let)

Základní techniky práce s keramickou hlínou. Jednoduché tvoření – modelování, glazování. Dětem je ponechán prostor pro fantazii. Při práci je rozvíjena manuální zručnost, tvořivost, trpělivost, pečlivost.


Vybavení:  Zástěra

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
ČT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Sochařství a prostorová tvorba – děti
Malý šikula
Pastelka 3 / čtvrtek
Akční výtvarné dopoledne (út)
Keramika – mladší děti 2 / středa
Akční výtvarné dopoledne (čt)
Pastelka 2 / středa
Keramika – mladší děti 1 / pondělí