DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Logopedická prevence (4 - 6 let)

Rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí, slovní zásoby pomocí knih, her a obrázků; rozvíjení artikulační obratnosti mluvidel (cvičeni rtů a jazyka, dechová cvičeni); procvičování mluvy v říkadlech a dalších pamětních cvičeních, rytmizace textů s pomocí hudebních nástrojů; zábavný trénink popisu obrázků i vyprávění; nácvik hlásek; fixace a automatizace nacvičeného slovního projevu, možnost práce na cvičeních zadaných klinickým logopedem. Kroužek vede speciální pedagog - logopedický asistent.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  Individuální či skupinové lekce


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Převod - Klub 1b / pondělí / 15-16 h
Taneční soubor - Impuls, baby
Převod - Klub 4b / čtvrtek / 15-16 h
PaVěda 1 - Mladý badatel / volná místa
PaVěda 1 - Minibadatel / obsazen
Angličtina pro nejmenší
Převod - Klub 1a / pondělí / 13-14 h
Převod - Klub 2b / úterý / 15-16 h
LEGOmechanika pro menší / 3 volná místa
Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h