DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Kytara – začát.(skup. výuka) – IVETA, úterý (10 - 15 let)

Výuka doprovodné (akordové) hry pro začátečníky – základní akordy a rytmy, jednoduché písničky, orientace v textu a akordovém záznamu.

Pro děti od 10 let.

Max. 5 dětí ve skupině, lekce 45 minut


Vybavení:  Vlastní akust. kytara, el. ladička, psací potřeby

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 14:45-15:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Africké djembe – děti
ZŠ LN - Klavír 1
Kytara – pokročilí – PETRA
Kytara – začáteč. (skup. výuka) – IVETA, pondělí
ZŠ LN - Kytara - sk. výuka / mírně pokr.
Klavír – děti 3
Housle – děti 1
Kytara – skup. výuka – středa – začátečníci
Kytara – mírně pokr. (2. rok) – IVETA, středa
Ukulele – děti 3