DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út I (3 - 6 let)

Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě - rodič/prarodič při společné činnosti. Děti a rodiče pod vedením lektora pracují na jednoduchých dřevěných hračkách, které si poté odnesou domů. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku a používáním různého nářadí i celkovou pohybovou koordinaci a manuální zručnost. Postupnou výrobou hraček děti zjišťují, co a jak funguje a za použití různých materiálů (papír, dřevo, plast, kov) si rozšiřují obzory a získávají tak lepší obraz okolního světa. Do kroužku se přihlašuje jak dítě, tak jeho zletilý doprovod (jelikož je účastníkem kroužku). Avšak platba kroužku za pololetí/rok je přiznána pouze dítěti, doprovod neplatí.
Vybavení:  Vlastní pracovní oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3000 Kč
Cena za pol.:      1600 / 1600 Kč
Cena za vstup:   150 Kč
Cena zahrnuje: Pomůcky, materiál
ÚT 13:00-14:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - st
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - čt
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út II