DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň - Alternativní techniky (13 - 90 let)

Práce s různými fotografickými technikami v rámci analogové fotografie, jako je například kyanotypie, sabbatier, reliéf, filtry atd. Fotografování historickými přístroji, včetně Camery obscury. K dispozici jsou 2 fotolaboratoře.
Vybavení:  Pracovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
Cena zahrnuje:  Zákl. fotomat. a chemikálie
ÚT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - fotolaboratoř (suterén)

Lektoři

Podobné