DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Kytara - ZŠ A. Čermáka - začátečníci I (6 - 10 let)

Skupinová výuka na kytaru pro začátečníky ve věku od 6-9 let. Skupina pro maximálně 2 děti, výuka trvá 45 minut.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
PO 14:00-14:45


Adresa a kontakt

ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6

Lektoři

Podobné

Klavír – děti 3
Ukulele - ZŠ Českomalínská - začát.
Ukulele - skup. výuka - středa
Skupinové bubnování na drumbeny
Zobcová flétna - pondělí
Housle – děti 1
Klavír a keyboard – děti
Housle – děti 2
Kytara – začáteč. (skup. výuka) – IVETA, pondělí
Kytara – mírně pokr. (2. rok) – IVETA, středa