DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Architektura a design (12 - 26 let)

Po celý rok budeme vytvářet své návrhy, které budeme vizualizovat v počítači, až po samotnou realizaci vlastního modelu. Tento obor povedou studentky ČVUT z Fakulty architektury. V průběhu celého roku budete seznámováni s dějinami architektury.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
Cena zahrnuje:  základní vybavení
PÁ 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Autoráha dílna (1. patro)

Lektoři

Podobné

Keramika – dospělí 1 / pondělí
ZŠ Chmelnice - Keramika 4 / čtvrtek
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Výtvarný ateliér (pá 2)
Kurz šití na stroji pro dospělé (po)
Plastikoví modeláři (po)
Kurz šití na stroji pro děti (po)
Keramika (po 14.30)
Keramika (čt 14.30)
ZŠ Chmelnice - Keramika 3 / čtvrtek