DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Ateliér textilní tvorby I (6 - 10 let)

Obsahem kurzu je vedení dětí k aktivnímu zkoumání textilní tvorby. Budou inspirovány k hledání nápadů a jejich individuálnímu vyjádření různými výtvarnými prostředky, osobně prozkoumají barvy, textilní materiály, typy oděvů, střihů a oděvních doplňků. Budou motivováni k hledání inspiračních zdrojů, k vytváření deníků, sbírek a individuálnímu vyjádření svých kreativních nápadů pomocí kresby, malby, textilní koláže a prostorové tvorby. Součástí kurzů je samozřejmě také vyrábění módních doplňků, jako jsou šperky, části oděvů, tašky, nebo třeba masky.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3200 Kč
Cena za pol.:      1700 / 1700 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
CPD Modrá vlaštovka (přízemí)

Lektoři

Podobné

Keramika - dospělí 3 / středa dopoledne
Tvoříme divadlo
ZŠ Chmelnice - Keramika 6 / pátek
Sochařství a prostorová tvorba -děti/obs
Ateliér prostorové tvorby (pá 2)
Keramika (st 14.30)
Kresba, malba, grafika - děti obsazen
Keramika (po 16.30)
Kurz šití na stroji pro děti (po)
Plastikoví modeláři (po)