DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Ateliér textilní tvorby I (6 - 10 let)

Obsahem kurzu je vedení dětí k aktivnímu zkoumání textilní tvorby. Budou inspirovány k hledání nápadů a jejich individuálnímu vyjádření různými výtvarnými prostředky, osobně prozkoumají barvy, textilní materiály, typy oděvů, střihů a oděvních doplňků. Budou motivováni k hledání inspiračních zdrojů, k vytváření deníků, sbírek a individuálnímu vyjádření svých kreativních nápadů pomocí kresby, malby, textilní koláže a prostorové tvorby. Součástí kurzů je samozřejmě také vyrábění módních doplňků, jako jsou šperky, části oděvů, tašky, nebo třeba masky.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
CPD Modrá vlaštovka (přízemí)

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 2 / středa
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
Keramika (po 14.30)
Keramika (st 14.30)
Kresba, malba, grafika – děti
Keramika – dospělí 2 / středa
Výtvarný ateliér (pá 2)
Keramika -dospělí /točení na kruhu 3/ út
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Kresba, malba, grafika 2 – dospělí / středa