DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Ateliér prostorové tvorby (út 2) (5 - 20 let)

Práce v různých technikách, od keramické hlíny, papír až po drátěný materiál. Dílny v ateliéru i instalace v plenéru. Začínáme se všemi věkovými kategoriemi tak, že dětem umožníme co největší experimentaci s hmotou. Klademe důraz na spontánní projev. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, schopnost hovořit na veřejnosti, umění pozorně naslouchat. Dovednost přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem, převzít odpovědnost za rozhodnutí. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Vhodné oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 5500 Kč
Cena za pol.: 2900 / 2900 Kč
Cena zahrnuje:  Výtvarný materiál
ÚT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Ateliér prostorové tvorby (pá 2)
Keramika (po 16.30)
Tiffany 1 / pondělí
Výtvarný ateliér 2 / středa
Keramika – dospělí 2 / středa
Kurz šití na stroji pro děti (po)
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
ZŠ Chvaly - Výtvarník
Ateliér prostorové tvorby (pá 1)
Kresba, malba, grafika – děti