DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Ateliér prostorové tvorby (pá 1) (5 - 20 let)

Práce v různých technikách, od keramické hlíny, papír až po drátěný materiál. Dílny v ateliéru i instalace v plenéru. Začínáme se všemi věkovými kategoriemi tak, že dětem umožníme co největší experimentaci s hmotou. Klademe důraz na spontánní projev. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, schopnost hovořit na veřejnosti, umění pozorně naslouchat. Dovednost přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem, převzít odpovědnost za rozhodnutí. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Vhodné oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  5500 Kč
Cena za pol.:      2900 / 2900 Kč
Cena zahrnuje: Výtvarný materiál
PÁ 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Keramika - starší děti 2 / středa
Plastikoví modeláři (po)
Zastávka volný čas 2017 Karlínské nám.
Kresba, malba, grafika - děti obsazen
ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa
Výtvarný ateliér (po 1)
Výtvarný ateliér (pá 2)
ZŠ LN - Tvorba bižuterie
ZŠ Chmelnice - Keramika 6 / pátek