DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – děti 3 (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak i obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.
Delgermurun Ragchaa pochází z Mongolska. Vystudovala obor klavír na konzervatoři v Pardubicích a poté začala pracovat na Státní hudebně-taneční akademii v Ulánbátaru. Na akademii působila 11 let jako koncertní mistr, korepetitor a pedagog povinného klavíru. V letech 2006–2011 se vzdělávala na Union Bible Theological College, kde studovala teologii. Od roku 2015 se přestěhovala do České republika, kde soukromě vyučuje klavírní hru. K její přednostem patří pracovitost, spolehlivost a schopnost zábavně učit děti jak klavírní hru tak hudební nauku.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PÁ 13:00-20:00
PO 14:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)

Lektoři