DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Klavír – děti 3 (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak i obecné znalosti a žáci jsou vedeni k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.
Delgermurun Ragchaa pochází z Mongolska. Vystudovala obor klavír na konzervatoři v Pardubicích a poté pracovala na Státní hudebně-taneční akademii v Ulánbátaru. Na akademii působila 11 let jako koncertní mistr, korepetitor a pedagog povinného klavíru. V letech 2006–11 se vzdělávala na Union Bible Theological College, kde studovala teologii. V roce 2015 se přestěhovala do České republiky, kde soukromě vyučuje klavírní hru. K její přednostem patří pracovitost, spolehlivost a schopnost zábavně učit děti jak klavírní hru, tak i hudební nauku.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PÁ 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)

Lektoři

Podobné

Kytara – děti 4
Housle – děti 1
Klavír – děti 2
Kytara – skup. výuka / začátečníci
Kytara – děti 3
Klavír – děti 1
Kytara – děti 1
Klavír a keyboard – děti
Kytara – děti 2