DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Kytara – skupinová výuka – začátečníci (7 - 10 let)

Skupinová výuka hry na kytaru určená začátečníkům. Výuka probíhá ve čtvrtek od 16.30 do 17.15.
Vybavení:  Vlastní nástroj

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 16:30-17:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Zpěv – děti 2
Klavír a keyboard – děti
ZŠ LN - Kytara - sk. výuka / mírně pokr.
Kytara - ZŠ A. Čermáka - individuální
Kytara - indiv. výuka - Bureš
Trubka – děti
Kytara – začát.(skup. výuka) – IVETA, úterý
Kytara - ZŠ A. Čermáka - pokročilí
Zobcová flétna - pondělí
Ukulele - ZŠ Českomalínská -pokročilí