DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Bicí - děti 3 / obsazen (9 - 18 let)

Výuka bicích nástrojů v Karlínském Spektru je koncipována jako individuální výuka, která je vždy adekvátním způsobem ušita na míru každému z uchazečů a zájemců o hru na tento velmi zajímavý hudební nástroj. Žáci a studenti se seznamují s bicí soupravou a perkusemi, mají možnost stát se bubeníky a bubenicemi napříč hudebními styly a žánry. Žáci jsou připravováni také na konzervatoře a další hudební školy.
Jana Čurdová pochází z jihočeské Třeboně a momentálně je studentkou Pražské konzervatoře na bicí nástroje u prof. Pavla Razíma, Radka Krampla a Petra Holuba. Bicí začala studovat už během gymnázia a to v ZUŠ u prof. Milana Bílka. Dále studovala osm let hru na klavír v ZUŠ u prof. Mileny Zahradilové. Působila v několika hudebních uskupeních, např. ve flétnovém souboru Třeboňští Pištci (na zobcovou flétnu) nebo alternativní skupině Evakuační Plán (bicí). Nyní je členkou skupiny Gaia, kde hraje na bicí a baskytaru. Nebrání se ani klasické hudbě, např. opera Trubadúr v červenci 2017 s Orchestrem Opery Jihočeského Divadla. Považuje se za hudebního nadšence a tvořivce. Nespecializuje se na jeden hudební žánr a jejím ideálem je "univerzální" bubeník. Při výuce uplatňuje zkušenosti získané během dosavadního studia nástroje (nástrojů) a snaží se o individuální přístup k žákovi.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  5800 Kč
Cena za pol.:      3000 / 3000 Kč
PO 13:30-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Bicí (suterén)

Lektoři

Podobné

ZŠ LN - Flétna / obsazen
Kytara-začáteč.(skup.výuka)- IVETA, pon.
Zpěv sólový (klasika, pop, muzikál)
Bicí
Kytara - děti 4 / obsazen
Kytara - indiv. výuka - Bureš
Africké djembe - děti
Populární zpěv
Kytara - děti 1 / obsazen
Zpěv - děti 1 / obsazen