DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (čt 14.00) (7 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  3200 Kč
Cena za pol.:      1800 / 1800 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

PaVěda 2 - Starší vědci
3D tisk
Elektronika pro začátečníky
LEGO Mechanika (po 16.15)
LEGO Robotika (st 14.00)
Legomechanika pro menší / obsazen
Mladý debrujár / 1 místo
Elektronika pro nejmenší (po)
Přírodovědec / obsazen
Převod ze školy do Stanice techniků