DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Kytara II. - ZŠ Českomalínká (6 - 9 let)

Skupinová výuka hry na kytaru pro začátečníky. Skupina pro maximálně 3 děti.
Vybavení:  Vlastní nástroj

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

ZŠ Emy Destinnové, Praha 6

Lektoři

Podobné

Kytara - ZŠ A. Čermáka - pokročilí
Kytara pokročilí (3. rok) – IVETA, pondělí
Ukulele pro dva
Zobcová flétna - úterý
ZŠ LN - Klavír 1
Zpěv – děti 1
Ukulele – skupinová výuka
Kytara – děti 1
Ukulele - ZŠ Českomalínská - začát.
Ukulele - skup. výuka - středa