DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír, housle – KLÁRA ROTTEROVÁ (6 - 18 let)

Individuální lekce hry na klavír či na housle – pro začátečníky i pokročilé.

Kroužek vede absolventka Ježkovy konzervatoře.

Lekce v délce 45 minut 1x týdně –přesné časy po dohodě.

Na lekci začínající v 14.30 zajišťujeme převod ze ZŠ Podbělohorská.


Vybavení:  vlastní nástroj - nutnost domácí přípravy

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 1800 / 2200 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně 45 minut
PO 13:30-18:15
ÚT 13:30-18:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Klára Rotterová