DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní soubor - Pod Vítkovem (15 - 30 let)

Divadelní soubor pod Vítkovem vznikl jako znovuobnovený soubor díky iniciativě vedení a svůj nábor začal koncem září 2016. Po pár týdnech přípravných zkoušek se počet nových členů stabilizoval a v současné době má 10 stálých členů. Soubor chce nastudováním inscenace":In Flagranti: aneb Ten kdo utře nos"francouzského komediografa Gerges Feydeau navázat na zkušenosti z uplynulých let, kdy pod stejným vedením v divadlech Na cestě a Biuodivadlo inscenovalo obdobné hry převážně komediálního zaměření (Dámský krejčí autor G. Feydeau, Sny /nejen/ noci svatojánské, Orfeus nejenom v podsvětí - Z. Kozák) Dramaturgie amatérského souboru Divadlo pod Vítkovem se i nadále bude zaměřovat na komedie renomovaných a osvědčených našich i světových autorů tohoto žánru. Soubor DpV je otevřený všem mladým lidem, kteří by chtěli poznat divadelní svět i zákulisí tvorby div. inscenace. Pro divadelní práci (tvorbu) využívá vedeni souboru i jeho členové nejenom, klasických a osvědčených metod herecké práce, ale také nových a alternativních postup (J. Grrotowski, M. Čechov, P. Sherhaufer atd.) Za Divadlo pod Vítkovem Viktor Oktábec

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ST 19:00-20:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC učebna (3. patro)

Lektoři