DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kurz pro seniory - Keramika (55 - 99 let)

Kurz je připraven pro začátečníky i pokročilé. Všichni účastníci budou mít možnost vyzkoušet si základní techniky pro tvorbu z keramické hlíny (modelování z hadů, z plátů, sochařským způsobem, lití do forem...) i pro dekorování keramiky (engobování, různé způsoby glazování). Součástí je samozřejmě tvorba vlastních keramických výrobků ať už podle nápadu účastníka či s pomocí lektorky.

Ceny a termíny

ČT 13:30-15:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři