DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sportovní přípravka II – MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně-pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská. * Sportovně-pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. * Rozvoj základních pohybových dovedností - chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. * Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). * V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.
Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6

Lektoři

Podobné

Sportovní školička / obsazeno
Pohybový slabikář – opičky
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry nejmenší 1
Keramika pro předškoláky (čt 16.00)
Pohybový slabikář – lvíčata
Bruslení 1 / začátečníci
Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry nejmenší 2
Taneční přípravka II – MŠ Čínská
Pohybový slabikář – antilopy