DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOmechanika (st 17.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ST 17:00-18:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Modelářská přípravka (po)
Modelářská přípravka (út)
LEGOmechanika (čt 14.00)
LEGOmechanika (čt 15.30)
LEGOmechanika pro menší 1
LEGOmechanika pro menší 2
Tanec hrou – předškoláci
Zobcová flétna – Radka
Parádní věda 1 – pondělí