DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kašpárek – dětský divadelní kroužek (4 - 7 let)

Recitace, pohybová cvičení, hra na rytmické nástroje, zpěv, výtvarka, divadelní průprava, hry...
Divadelní kroužky s velmi pestrým programem zahrnují všechny aktivity, které jsou spojené s divadlem.


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 16:45-17:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Kristýna Kutílková

Podobné