DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Cestička – dětský divadelní kroužek (8 - 15 let)

Uzavřený divadelní soubor. Na doplnění přijímáme výhradně děti divadelní zkušeností 3 a více let. Divadelní průprava pro děti od 8 do 15 let. Základy dramatiky, postoj, mluvení, projev na veřejnosti, řeč těla. Možnost individuální přípravy v oblasti recitace a veřejného projevu. Podle schopností dětí příprava a nácvik divadelního vystoupení. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je čtyři.


Vybavení:  Dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
Cena zahrnuje:  lekce 90 minut 1x týdně
ST 16:00-17:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Lapáčková Alžběta

Podobné