DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Cestička – dětský divadelní kroužek (8 - 15 let)

Uzavřený divadelní soubor. Na doplnění přijímáme výhradně děti divadelní zkušeností 3 a více let. I když je předpoklad, že kroužek pro starší děti navštěvují děti, které již mají s herectvím nějaké zkušenosti, přesto se zpočátku budeme věnovat základům jevištního herectví, to pak budeme ve všech směrech rozvíjet. Hlavním důraz kurzu bude kladen na jevištní řeč, pohyb a vcítění se do role. Kromě hereckých dovedností se budeme zabývat i prací s textem.


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
Cena zahrnuje:  lekce 90 minut 1x týdně
ST 16:00-17:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Kristýna Kutílková

Podobné