DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Logopedická prevence (4 - 6 let)

Rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí, slovní zásoby pomocí knih, her a obrázků; rozvíjení artikulační obratnosti mluvidel (cvičeni rtů a jazyka, dechová cvičeni); procvičování mluvy v říkadlech a dalších pamětních cvičeních, rytmizace textů s pomocí hudebních nástrojů; zábavný trénink popisu obrázků i vyprávění; nácvik hlásek; fixace a automatizace nacvičeného slovního projevu, možnost práce na cvičeních zadaných klinickým logopedem. Kroužek vede speciální pedagog – logopedický asistent.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1500 Kč
Cena za pol.: 850 / 850 Kč
Cena zahrnuje:  Skupinové lekce 3 děti


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Novotná Radka

Podobné