DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň – Alternativní techniky (12 - 90 let)

Práce s různými fotografickými technikami v rámci analogové fotografie, jako je například kyanotypie, sabbatier, reliéf, filtry atd. Fotografování historickými přístroji, včetně Camery obscury. K dispozici jsou dvě fotolaboratoře.


Vybavení:  pracovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za pol.: 2100 / 0 Kč
Cena zahrnuje:  Zákl. fotomat. a chemikálie, ateliér
ČT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - fotolaboratoř (suterén)

Lektoři

Podobné