DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Starý psi (16 - 99 let)

Oddíl věnující se míčovým hrám, především volejbalu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 900 Kč
Cena za pol.: 550 / 550 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 18:00-20:00


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné

Vodácko-turistický oddíl – Rackové
ZŠ P. Strozziho – Volejbal
Jóga pro dospělé
Ranní jóga
Všímavá jóga
Baseball – muži
Jóga iyengar
Aikido
Historický šerm
Stolní tenis