DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – dospělí 1 / pondělí (16 - 99 let)

V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání.
Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.
Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.

 


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Keramika – dospělí / modelování 2 / út
Kresba, malba, grafika / dospělí 1
Keramika – dospělí / modelování 3 / čt
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Keramika – dospělí / točení na kruhu 3 / čt
Keramika – dospělí / modelování 4 / čt
Figurální a portrétní kresba a malba 2
Figurální a portrétní kresba a malba
Kresba, malba, grafika / dospělí 2
Šití 2 / začátečníci