DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika / děti (12 - 18 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky.
Účastníci se seznámí s klasickými tématy jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik (linoryt a suchá jehla).
Tvořit budou i s multimediálními technikami jako jsou digitální fotografie či video. Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka například tvorbou komiksů a konceptuálního umění (klade důraz na základní myšlenku díla, přičemž jeho vlastní realizace má podřadnou roli). Tato forma umění je skvělá hlavně v tom, že i frekventanti kurzu, kteří nejsou tak "výtvarně nadaní", se mohou v umění skvěle uplatnit skrze právě ono konceptuální umění.
Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení kreativity mladých umělců.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 16:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Radová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
ZŠ LN – Tvorba bižuterie
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2
ZŠ Chmelnice – Keramika 2
Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek
ZŠ LN – Keramika / 4.–9. tř. / čt
ZŠ Chmelnice – Keramika 4
Výtvarně-řemeslná dílna II 
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
Výtvarný ateliér 2 / středa