DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Florbal 2 (6 - 7 let)

Florbal je oblíbený dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play. Kroužek vede bývalý aktivní hráč florbalu Mgr. Pavel Peklo, který má dlouhodobé pedagogické zkušenosti v rámci vyučovacích i mimovyučovacích aktivit.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1400 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 14:00-15:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3

Lektoři

Podobné

Kajakářský oddíl Štiky
Outsider klub – I technik musí ven
Skateboarding – podzim / 1
Florbal – elévky
Baseball – U9
Bruslení 6 / pokročilí
Zobcová flétna – Radka
ZŠ Chmelnice – Florbal 1
Oddíl Pulci
Jóga pro děti