DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Míč. hry pro nejmenší 2 / Kollárova (4 - 6 let)

Termín konání je orientační, může být změněn. Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play. 16 lekcí na pololetí.

Máte zájem o převod dětí z MŠ Pernerova, ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho na tento kroužek? Kontaktujte nás.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 17:30-18:30


Adresa a kontakt

VOŠE Kollárova 5, Praha 8
Lucie Gutkaisová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 821

Lektoři

Podobné

Baseball – U11
Atletika – dorost
ZŠ Chmelnice – Basketbal
Jóga pro děti
Atletika – skoky a víceboje
Bruslení 6 / pokročilí
ZŠ Chmelnice – Florbal 4
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry nejmenší 2
In-line brusle
Bruslení 3 / mírně pokročilí