DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Angličtina hravě! (8 - 12 let)

Zopakuj si gramatiku a rozšiř slovní zásobu při řadě zábavných her, kvízů a hádanek. Konečně výuka angličtiny, při které budeš hodně mluvit!
Za celý rok projdeme základní témata jako je rodina, dům, tělo, škola, čas, záliby, části těla, jídlo atd. Děti si také podobně jako herci projdou různými rolemi, které budou potřebovat ke konverzačním cvičením – podíváme se k doktorovi, do obchodu, do restaurace, budeme cestovat apod.

Máte zájem o převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho na tento kroužek? Kontaktujte nás.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ČT 16:15-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)
Lien Duongová, spektrumvzdelani@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Převod – Klub 2a / úterý / 13–14 h
Tanec hrou – od 6 let
Cestička – dětský divadelní kroužek
Angličtina pro nejmenší
Zobcová flétna – Radka
Převod – Klub 1a / pondělí / 13–14 h
Převod – Klub 1b / pondělí / 15–16 h
Tanec hrou – předškoláci
Špendlík (2. rok) – šití a tvoření
Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30