DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / 1.–3. tř. / po (6 - 9 let)

V keramické dílně pro děti vám nabízíme nejen rodinné prostředí, ale také zkušenost s vedením začátečníků. Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku, používat glazury, engoby aj. Tvůrčí keramika je zaměřena na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj fantazie, výtvarného cítění a jemnou motoriku. Práce je individuální i skupinová, tak aby se děti dokázaly mezi sebou domluvit a spolupracovat. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hyperaktivní, s diagnozou ADHD... Děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý. Lektorka Marie Sypalová je dlouhodobá interní pedagožka DDM hl. m. Prahy s velice kladným přístupem k dětem.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 1
Vaření ze ZŠ LN / 2.–5. tř.
Pastelka 2 / středa
Pastelka 3 / čtvrtek
Výtvarný ateliér (pá 2)
Kresba, malba, grafika / děti
ZŠ Chmelnice – Keramika 4
Cestička – dětský divadelní kroužek
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Výtvarný ateliér – pondělí