DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Parádní věda 3 (9 - 13 let)

Sobotní tematicky zaměřené půldenní bloky pro všechny zvídavé děti od 4. do 7. třídy ZŠ! PaVěda 3 (Parádní věda 3) má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie) a základními technickými obory s přímou návazností pro absolventy předchozích ročníků tohoto odborného zájmového útvaru. Během připravených lekcí se účastníci seznámí s rozšířeným používáním laboratorní techniky a základního vědeckého vybavení. PaVěda 3 nabízí široké množství aktivit i díky svému pořádání v čase sobotního dopoledne, kdy lze využívat kompletní zázemí a kvalitní vybavení areálu Stanice přírodovědců, Stanice techniků a Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, včetně specializovaných laboratoří sloužících potřebám biologů a chemiků. Na vybraná témata budou navíc zváni i odborníci v daném oboru.
Účastníci jednotlivých lekcí se dostanou také do terénu a pracoviště vysokých škol. PaVěda 3 je tu jak pro absolventy vědeckých kroužků, tak pro nové zájemce.

Děti se budou moct přihlásit na celý kurz anebo na jednotlivé bloky.
Cena: 1 lekce / 210 Kč, 5 lekcí / 850 Kč. Kapacita 1 lekce je 10 účastníků.
Jednotlivé lekce prosím rezervujte na emailu chabova@ddmpraha.cz

 


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 210 Kč
Cena zahrnuje:  Permanentka na 5 vstupů - 850 Kč
SO 09:00-12:00
SO 13:00-16:00


Adresa a kontakt

Ředitelství

Lektoři