DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná – děti – Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 13:00-15:00
ST 16:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Klavír – Denis Dinga
Kytara – individuální lekce – Honza
Kytara – děti 2
Kytara – děti 1
Hudební soubor – Syrový tóny
Malý hudebník (po)
Klavír a keyboard – dospělí
Hudební stavebnice II.
Kytara – děti 3
Zobcová flétna – Kateřina Bittnerová