DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dětský pěvecký sbor Spektrum - Holečková (6 - 12 let)

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy otevírá nový kroužek dětského sborového zpěvu – Dětský pěvecký sbor Spektrum. Přihlásit se můžou děti ve věku 6–12 let (chlapci do mutace). Cílem je sestavit dětský sbor, který bude reprezentovat Karlínské Spektrum v rámci různých akcí během školního roku. V rámci kurzu je u dětí rozvíjena pěvecká technika, která je adekvátní pro sborový zpěv a vedle toho budou rozvíjeny a prohlubovány znalosti z hudební teorie.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři

Podobné