DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) – čt (3 - 6 let)

Hlavním cílem kroužku je posilování vzájemné vazby dítě-rodič/prarodič. Děti a rodiče pod vedením lektora vyrábějí jednoduché dřevěné hračky, které si poté odnesou domů. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku a používáním různého nářadí i celkovou pohybovou koordinaci a manuální zručnost. Postupnou výrobou hraček děti zjišťují, co a jak funguje a za použití různých materiálů (papír, dřevo, plast, kov) si rozšiřují obzory a získávají tak lepší obraz okolního světa. Do kroužku se přihlašuje jak dítě, tak jeho zletilý doprovod (jelikož je účastníkem kroužku). Avšak platba kroužku za pololetí/rok je přiznána pouze dítěti, doprovod neplatí.
Vybavení:  vlastní pracovní oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
Cena za vstup: 150 Kč
Cena zahrnuje:  Pomůcky, materiál
ČT 17:00-18:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Bc. Ondřej Kozohorský, kozohorsky@ddmpraha.cz, 222 333 879

Lektoři

Podobné

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) – út I
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) – út II
Keramika pro předškoláky (čt 16.00)
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) – st