DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika (11 - 18 let)

Na lekcích našeho kurzu se budeme hravou a zábavnou formou seznamovat se základy kresby a malby. Studenti se během kurzu naučí kreslit a malovat zátiší, perspektivu a portrét klasickým způsobem (kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba a suchý pastel). Mimo to si vyzkouší zajímavé netradiční výtvarné techniky, jako je např. malba krajiny, akvarel, malba obrazu podle reprodukce známého malíře, ornamentální kresba klovatinou, prostorová tvorba, architektonický model, kresba a proporce figury a módní návrhářství. Během kurzu se v praxi seznámí s různými malířskými styly a grafickými technikami, čímž získají teoretické informace a základní znalosti o výtvarném umění. Témata lekcí jsou různorodá; na každé hodině si vyzkoušíme něco nového, originálního, s čímž se děti běžně nesetkávají. Někdy také pracujeme na společném projektu v rámci více lekcí, což nám umožňuje dostatečně prozkoumat možnosti techniky a tématu. Výuka probíhá v menších skupinách, což umožňuje individuální přístup ke každému studentovi.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
Cena zahrnuje:  lektorské vedení,výtv.potřeby a materiál
ST 16:00-18:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři