DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – Gábina – středa (6 - 26 let)

Individuální lekce hry na klavír v délce 45 minut. Pro začátečníky i pokročilé žáky – výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáka, neklademe důraz na výkon, hrajeme pro radost. Domácí nácvik je však nutností. Hudební nauka je součástí lekcí v míře nezbytné pro zvládnutí hry. Zájemce přijímáme bez talentových zkoušek. Pro začátečníky doporučujeme nejprve pololetní úhradu.
Začátky lekcí: 16:00, 16:45, 17:30, 18:15

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4500 Kč
Cena za pol.: 2350 / 2350 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně 45 minut
ST 16:00-19:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Gabriela Švorc

Podobné

Zpěv – děti 1
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
ZŠ LN – Klavír 1
Kytara pro začátečníky – ind. lekce (Láďa)
Hudební stavebnice I.
Africké djembe – dospělí – úterý
Bicí – děti – Bína
Klavír – děti – Tichá
Kytara – děti 2
Kytara – skupinová výuka – Martin Bureš