DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – Klárka (6 - 18 let)

Individuální lekce hry na klavír v délce 45 minut. Pro začátečníky i pokročilé žáky – výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáka, neklademe důraz na výkon, hrajeme pro radost. Domácí nácvik je však nutností. Hudební nauka je součástí lekcí v míře nezbytné pro zvládnutí hry. Zájemce přijímáme bez talentových zkoušek. Pro začátečníky doporučujeme nejprve pololetní úhradu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4280 Kč
Cena za pol.: 2130 / 2350 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně 45 minut
ST 13:00-18:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Klára Řešátková

Podobné

Klarinet – individuální výuka
Kytara – začátečníci – skupinová výuka (Iveta)
ZŠ LN – Klavír 1
Cestička – dětský divadelní kroužek
Kytara – skup. výuka – mírně pokročilí (Láďa)
Flétna zobcová – děti – Navrátil
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Bicí – děti – Nasková
Bicí – děti – Bína
Klavír – děti – Parukava