DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

1.2 PONDĚLÍ – Jezdectví – přípravný kurz B (7 - 10 let)

Bližší kontakt v kolektivu s koňmi. Děti se učí postupně samostatně vést koně, základní informace a potřeby o koních, přípravu před a po ježdění a kolem koní. Vše probíhá pod stálým dohledem cvičitele.


Vybavení:  helma (stačí cyklistická), dlouhé kalhoty, holinky

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 8500 Kč
Cena za pol.: 4500 / 4500 Kč
PO 15:30-17:30


Adresa a kontakt

Jezdecké středisko Zmrzlík, Praha 5

Lektoři