DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Muzikál – tanec, zpěv, herectví (8 - 13 let)

Tanec, zpěv, herectví. Tento obor se skládá ze tří hlavních předmětů. Je to pohyb, kde se zaměříme na koordinaci, svalové uvolnění a celkové ovládání těla. Součástí výuky jsou i krátké sestavy, které pomohou rozvíjet pohybové schopnosti, taneční paměť a prostorové cítění dítěte. Dále pak zpěv, kde se budeme zabývat jednoduchými známými písněmi, naučíme se ovládat dech a základy hlasové techniky. Pracuje se na výrazu, zařazují se intonační cvičení a správná interpretace se určuje podle charakteru písně, role a významu textu. A nakonec samotná dramatická výchova bude u žáků posilovat schopnost imaginace a přispěje k přirozenému vývoji herecké osobnosti, a to pomocí různých technik a cvičení. Podle možností a tempa skupiny se pak vytvoří krátké muzikálové úseky zahrnující herectví, zpěv a pohyb-tanec.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Cestička – dětský divadelní kroužek
Zobcová flétna – Radka
Tanec hrou – od 6 let
Tanec hrou – předškoláci