DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Ateliér grafiky na počítači (10 - 30 let)

Grafika na počítači. Vektorová a rasterová grafika.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
PO 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Počítačová učebna (1. patro)

Lektoři

Podobné