DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní soubor – Divadlo pod Vítkovem (15 - 30 let)

Divadelní soubor Divadlo pod Vítkovem vznikl jako znovuobnovený soubor díky iniciativě vedení a svůj nábor začal koncem září 2016. Po pár týdnech přípravných zkoušek se počet nových členů stabilizoval a v současné době má 10 stálých členů. Soubor chce nastudováním inscenace ":In Flagranti: aneb Ten kdo utře nos" francouzského komediografa Georges Feydeau navázat na zkušenosti z uplynulých let, kdy pod stejným vedením v divadlech Na cestě a Biodivadlo inscenovalo obdobné hry převážně komediálního zaměření (Dámský krejčí autor G. Feydeau, Sny /nejen/ noci svatojánské, Orfeus nejenom v podsvětí – Z. Kozák).
Dramaturgie amatérského souboru Divadlo pod Vítkovem se i nadále bude zaměřovat na komedie renomovaných a osvědčených našich i světových autorů tohoto žánru. Soubor DpV je otevřený všem mladým lidem, kteří by chtěli poznat divadelní svět i zákulisí tvorby div. inscenace. Pro divadelní práci (tvorbu) využívá vedeni souboru i jeho členové nejenom, klasických a osvědčených metod herecké práce, ale také nových a alternativních postup (J. Grrotowski, M. Čechov, P. Sherhaufer atd.)

Za Divadlo pod Vítkovem: Viktor Oktábec


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 19:00-20:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři