DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sunny English (zábavná angličtina) 2 (4 - 6 let)

Angličtina pro děti od 4 do 7 let metodou zážitkové výuky Jazyková výuka zážitkem vychází z komunikačního přístupu k jazyku. Jejím cílem je uvádění teoretických znalostí v praxi a nabývání dovednosti cílovým jazykem mluvit, psát a rozumět slyšenému či psanému textu, přičemž veškeré jazykové prostředky: komponenty (slova) a způsob práce s nimi (gramatika) jsou k tomu prostředkem, nikoliv cílem samým. Smyslem zážitkové výuky tedy je si jazyk osvojit, zažít. Vhodné jsou pro ni tedy modely situací, do kterých se mluvčí v běžném životě dostane (rolové hry, inscenační cvičení) a další aktivity, při nichž je jazyk potřebným nástrojem (tj. profesní, zájmové či tvůrčí činnosti).

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1200 Kč
Cena za pol.: 700 / 700 Kč
Cena zahrnuje:  lektor, výukové materiály
ČT 16:15-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři