DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dlouhomladí - pěvecký sbor (20 - 99 let)


Vybavení:  hlasivky

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 420 Kč
Cena za pol.: 200 / 240 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři