DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Cvičení pro ženy (15 - 99 let)

Pohybová aktivita zahrnuje posilovací, protahovací, zdravotní a kondiční cvičení. Hodina začíná zahřátím organismu a procvičením, propracované posilování s využitím zdravotního cvičení, strečink a systematické protažení a uvolnění, cvičení s pomůckami
Vybavení:  sportovní oblečení

Ceny a termíny

PO 19:30-20:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Ráčilová Anna

Podobné

Všímavá jóga
Atletika – sprinty a víceboje
Baseball – muži
Jóga pro dospělé
Šerm - historická sebeobrana (dospělí)
Ranní jóga
Aikido
ZŠ Chvaly – Aikido/sebeobrana
Kytara - individuální lekce - Honza
Atletika – skoky a víceboje