DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Cvičení pro ženy (15 - 99 let)

Pohybová aktivita zahrnuje posilovací, protahovací, zdravotní a kondiční cvičení. Hodina začíná zahřátím organismu a procvičením, propracované posilování s využitím zdravotního cvičení, strečink a systematické protažení a uvolnění, cvičení s pomůckami
Vybavení:  sportovní oblečení

Ceny a termíny

PO 19:30-20:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Ráčilová Anna

Podobné

Klavír - MAREK
Funkční cvičení pro dospělé
ZŠ P. Strozziho – Volejbal
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Softball – juniorky a ženy
Stolní tenis
Ranní jóga
Vodácko-turistický oddíl - Rackové
ZŠ Chvaly – Aikido/sebeobrana
Jemná jóga 60+