DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Klavír 1 – Suchanová (6 - 15 let)

Individuální výuka klavíru pro začátečníky i pokročilé poskytuje rozvoj muzikality, nácvik hry směřuje k veřejným vystoupením v Divadelním sále Karlínského Spektra. Výuková hodina trvá 45 minut, 1. pololetí začne až od listopadu 2019, přednostně jsou přijímány děti z loňského školního roku, ostatní jen jako náhradníci.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 3000 Kč
ÚT 14:15-17:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Suchanová Hana

Podobné

Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Klavír - Klára Nýčová
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Zpěv - dospělí - Paďourová
Klavír, pondělí - Eva Pavelková
ZŠ LN – Klavír 3 – Weilová
Housle - děti - Kadlíček
Dětský pěvecký sbor KS
Klavír - děti - Tretiakova
Kytara, Martin Bureš - skup. výuka, středa