DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Klavír 1 – Suchanová (6 - 15 let)

Individuální výuka klavíru pro začátečníky i pokročilé poskytuje rozvoj muzikality, nácvik hry směřuje k veřejným vystoupením v Divadelním sále Karlínského Spektra. Výuková hodina trvá 45 minut, 1. pololetí začne až od listopadu 2019, přednostně jsou přijímány děti z loňského školního roku, ostatní jen jako náhradníci.

Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
ÚT 14:15-17:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Suchanová Hana

Podobné

Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Bicí – úterý
Klavír, úterý, začátečníci – Veronika Kadlecová
Housle - děti - Kadlíček
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci 2
Kytara - děti - Rohlíčková
ZŠ Chvaly – Flétna/pokročilí
Bicí – individuální lekce
Zpěv - dospělí - Paďourová
Hudební stavebnice – pokročilí