DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / 3.–4. tř. / út (8 - 10 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí.
ÚT 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Sypalová Marie

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 1)
Keramika - mladší děti 1 obs.
Výtvarně řemeslná dílna ST II
Výtvarně řemeslná dílna ST I
Výtvarný ateliér (pá 2)
Výtvarný ateliér 3
Kurz šití na stroji pro děti PÁ
Výtvarný ateliér (út 1)
Výtvarný ateliér - mládež 1
Najdi v sobě umělce aneb 40x A3 (výtvarný kroužek)