DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Keramika / 1.–3. tř. / čt (6 - 9 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
ČT 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér (út 1)
Pastelka 2
Výtvarný ateliér - mládež 2
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Keramika – starší děti 1
Modelářská kadetka (út)
ZŠ Chmelnice – Keramika 4
Keramika - mladší děti 1
ZŠ Chvaly – Keramika 2
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2